Regulamin

 1. CEL: Upamiętnienie 50 rocznicy powstania animowanej serii filmów „Porwanie Baltazara Gąbki”, w której istnieje wiele akcentów krótkofalarskich.

 2. ORGANIZATOR: Beskidzki Radio Klub SP9KAT, Krakowska Grupa Ekspedycji Radiowych SP9PGE.

 3. CZAS TRWANIA: 04.10.2019 - 20.10.2019.

 4. PASMA I EMISJE: Wszystkie pasma od 160m do 70cm (bez: przemienników, cross band/mode, echolink). Emisje: CW, SSB, PSK, RTTY. FM - tylko na 2m i 70cm.

 5. UCZESTNICY: Dyplom dostępny dla licencjonowanych radiooperatorów stacji indywidualnych i klubowych - zgodnie z posiadanymi pozwoleniami.

 6. STACJE ORGANIZATORA: HF50BG, HF50SW, HF50BB, HF50DP

 7. WYMAGANIA: Korespondenci z SP: warunkiem uzyskania dyplomu jest przeprowadzenie łączności ze wszystkimi 4 stacjami organizatora. Korespondenci spoza SP: 2 łączności z dowolnymi stacjami organizatora. Rozliczenie QSO na podstawie logów stacji organizatora. Logi i karty QSL od korespondentów nie są wymagane.

 8. DYPLOMY: Elektroniczne do pobrania ze strony www.hf50bg.pzk.pl

 9. WSPÓŁZAWODNICTWO: Za największą ilość unikalnych łączności ze stacjami organizatora, wśród korespondentów będzie przyznany puchar w dwóch kategoriach: stacje polskie oraz stacje spoza Polski. Za unikalną łączność uważa się QSO przeprowadzoną z tą samą stacją organizatora ale w innym dniu, lub w tym samym dniu ale inną emisją lub na innym paśmie.

 10. UWAGI: Ostateczna interpretacja powyższego Regulaminu należy do Organizatora. Kontakt: sq9mci@vp.pl

 11. Informacje dla nasłuchowców:
  Nasłuchowcy chcący otrzymać dyplom powinni wysłać swoje logi pocztą elektroniczną do dnia 31 października 2019 roku na adres sq9mci@vp.pl.
  Warunkiem uzyskania dyplomu dla nasłuchowców z Polski jest przeprowadzenie nasłuchów ze wszystkimi 4 stacjami Organizatora.
  Warunkiem uzyskania dyplomu dla nasłuchowców spoza Polski jest przeprowadzenie nasłuchów z 2 dowolnymi stacjami Organizatora.
  Dyplomy dla nasłuchowców zostaną wysłane zwrotnie (po przesłaniu przez nich logów), pocztą elektroniczną, po zakończeniu akcji dyplomowej.