YL2PP - 5 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50SW 2019-10-10 19:50 80M SSB YL2PP
2. HF50BG 2019-10-11 19:05 80M SSB YL2PP
3. HF50DP 2019-10-14 16:34 80M SSB YL2PP
4. HF50BB 2019-10-16 18:47 80M SSB YL2PP
5. HF50DP 2019-10-20 17:47 80M CW YL2PP
HF50DP 2019-10-20 18:17 80M CW YL2PP