US3IZ - 3 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50BB 2019-10-07 18:33 80M CW US3IZ
2. HF50SW 2019-10-11 18:10 40M CW US3IZ
3. HF50BG 2019-10-16 18:58 80M CW US3IZ