US3EZ - 2 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50BB 2019-10-07 18:04 80M CW US3EZ
2. HF50DP 2019-10-12 16:50 80M CW US3EZ