UR9MB - 2 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50BG 2019-10-16 18:43 80M CW UR9MB
2. HF50DP 2019-10-17 15:59 40M CW UR9MB