SQ3ODX - 7 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50BB 2019-10-04 15:12 80M SSB SQ3ODX
2. HF50DP 2019-10-04 15:28 80M SSB SQ3ODX
3. HF50BG 2019-10-05 16:33 80M SSB SQ3ODX
4. HF50SW 2019-10-06 16:37 80M SSB SQ3ODX
5. HF50DP 2019-10-08 15:22 80M SSB SQ3ODX
6. HF50SW 2019-10-08 15:33 80M SSB SQ3ODX
7. HF50BG 2019-10-08 17:00 80M SSB SQ3ODX