SP9GM - 6 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50BG 2019-10-05 16:45 80M SSB SP9GM
2. HF50BG 2019-10-06 15:21 80M SSB SP9GM
3. HF50DP 2019-10-06 17:02 80M SSB SP9GM
4. HF50BG 2019-10-08 16:52 80M SSB SP9GM
5. HF50BB 2019-10-09 16:48 80M SSB SP9GM
6. HF50SW 2019-10-15 19:52 80M SSB SP9GM