SP8IMG - 11 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50BG 2019-10-05 16:58 80M SSB SP8IMG
2. HF50SW 2019-10-06 05:58 80M SSB SP8IMG
3. HF50BB 2019-10-06 06:57 80M SSB SP8IMG
4. HF50BB 2019-10-08 14:22 80M SSB SP8IMG
5. HF50DP 2019-10-08 15:16 80M SSB SP8IMG
6. HF50SW 2019-10-08 15:34 80M SSB SP8IMG
7. HF50BG 2019-10-08 16:41 80M SSB SP8IMG
8. HF50DP 2019-10-09 06:40 80M SSB SP8IMG
9. HF50BB 2019-10-10 06:18 80M SSB SP8IMG
10. HF50BG 2019-10-11 06:36 80M SSB SP8IMG
11. HF50DP 2019-10-11 07:04 80M SSB SP8IMG