SP8GOY - 8 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50BB 2019-10-04 14:50 80M SSB SP8GOY
2. HF50DP 2019-10-04 15:39 80M SSB SP8GOY
3. HF50SW 2019-10-04 18:47 80M SSB SP8GOY
4. HF50BG 2019-10-05 12:46 80M SSB SP8GOY
5. HF50BB 2019-10-15 06:12 80M SSB SP8GOY
6. HF50DP 2019-10-15 06:43 80M SSB SP8GOY
7. HF50BB 2019-10-16 05:58 80M SSB SP8GOY
8. HF50SW 2019-10-18 05:56 80M SSB SP8GOY