SP8DK - 9 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50SW 2019-10-04 18:25 80M SSB SP8DK
2. HF50DP 2019-10-04 18:37 80M SSB SP8DK
3. HF50BB 2019-10-05 07:27 80M SSB SP8DK
4. HF50BG 2019-10-05 12:26 80M SSB SP8DK
5. HF50BB 2019-10-16 15:50 80M SSB SP8DK
6. HF50DP 2019-10-16 17:39 80M SSB SP8DK
7. HF50SW 2019-10-16 18:02 80M SSB SP8DK
8. HF50DP 2019-10-18 06:19 80M SSB SP8DK
9. HF50BB 2019-10-18 06:22 80M SSB SP8DK