SP7WJR - 8 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50BB 2019-10-04 15:08 80M SSB SP7WJR
2. HF50DP 2019-10-04 15:21 80M SSB SP7WJR
3. HF50SW 2019-10-04 18:13 80M SSB SP7WJR
4. HF50BB 2019-10-05 19:44 80M SSB SP7WJR
5. HF50BG 2019-10-06 15:24 80M SSB SP7WJR
6. HF50BB 2019-10-08 14:34 80M SSB SP7WJR
7. HF50DP 2019-10-08 15:14 80M SSB SP7WJR
8. HF50SW 2019-10-08 15:57 80M SSB SP7WJR