SP7RFF - 7 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50SW 2019-10-12 17:29 80M SSB SP7RFF
2. HF50BB 2019-10-14 18:38 80M SSB SP7RFF
3. HF50DP 2019-10-16 17:52 80M SSB SP7RFF
4. HF50BG 2019-10-16 20:11 80M SSB SP7RFF
5. HF50BG 2019-10-17 19:12 80M SSB SP7RFF
6. HF50BB 2019-10-17 19:19 80M SSB SP7RFF
7. HF50SW 2019-10-18 19:01 80M SSB SP7RFF