SP6EBK - 4 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50SW 2019-10-20 18:05 80M SSB SP6EBK
2. HF50DP 2019-10-20 18:09 80M SSB SP6EBK
3. HF50BG 2019-10-20 18:23 80M SSB SP6EBK
4. HF50BB 2019-10-20 18:47 80M SSB SP6EBK