SP2ZCI - 9 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50SW 2019-10-06 16:46 80M SSB SP2ZCI
2. HF50BB 2019-10-06 17:10 80M SSB SP2ZCI
3. HF50DP 2019-10-06 17:29 80M SSB SP2ZCI
4. HF50SW 2019-10-07 16:10 80M SSB SP2ZCI
5. HF50BG 2019-10-08 17:00 80M SSB SP2ZCI
6. HF50BB 2019-10-15 19:07 80M SSB SP2ZCI
7. HF50DP 2019-10-16 17:16 80M SSB SP2ZCI
8. HF50BG 2019-10-17 19:27 80M SSB SP2ZCI
9. HF50BB 2019-10-17 19:40 80M SSB SP2ZCI