SP2JJD - 7 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50BB 2019-10-04 15:10 80M SSB SP2JJD
2. HF50DP 2019-10-04 15:30 80M SSB SP2JJD
3. HF50SW 2019-10-04 18:33 80M SSB SP2JJD
4. HF50BG 2019-10-04 20:26 80M SSB SP2JJD
5. HF50BB 2019-10-16 05:57 80M SSB SP2JJD
6. HF50DP 2019-10-17 14:46 80M USB SP2JJD
7. HF50SW 2019-10-18 18:59 80M SSB SP2JJD