SP2JBJ - 8 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50SW 2019-10-06 16:40 80M SSB SP2JBJ
2. HF50BB 2019-10-06 17:10 80M SSB SP2JBJ
3. HF50DP 2019-10-06 17:28 80M SSB SP2JBJ
4. HF50BG 2019-10-08 17:01 80M SSB SP2JBJ
5. HF50BB 2019-10-15 19:06 80M SSB SP2JBJ
6. HF50DP 2019-10-16 17:14 80M SSB SP2JBJ
7. HF50BG 2019-10-17 19:23 80M SSB SP2JBJ
8. HF50BB 2019-10-17 19:38 80M SSB SP2JBJ