SP2GTJ - 6 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50SW 2019-10-10 20:12 80M SSB SP2GTJ
2. HF50BB 2019-10-16 19:00 80M SSB SP2GTJ
3. HF50DP 2019-10-20 16:28 80M SSB SP2GTJ
4. HF50DP 2019-10-20 16:42 80M CW SP2GTJ
5. HF50SW 2019-10-20 18:00 80M SSB SP2GTJ
6. HF50BG 2019-10-20 18:44 80M SSB SP2GTJ