S55KA - 2 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50BG 2019-10-20 18:43 80M SSB S55KA
2. HF50BB 2019-10-20 18:50 80M SSB S55KA