OK8EYJ - 2 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50BB 2019-10-07 17:16 80M CW OK8EYJ
2. HF50DP 2019-10-15 16:10 80M CW OK8EYJ