OK2KG - 5 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50SW 2019-10-15 19:29 80M SSB OK2KG
2. HF50BG 2019-10-16 18:11 80M CW OK2KG
3. HF50BG 2019-10-20 18:35 80M SSB OK2KG
4. HF50DP 2019-10-20 18:37 80M SSB OK2KG
5. HF50BB 2019-10-20 18:49 80M SSB OK2KG