IZ2ZVA - 1 QSO's

Niestety nie zdobyłeś dyplomu

1. HF50BG 2019-10-17 07:31 40M SSB IZ2ZVA