IN3RYE - 2 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50BG 2019-10-14 17:44 80m PSK63 IN3RYE
2. HF50DP 2019-10-16 18:00 80M SSB IN3RYE