HF5EW - 5 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50BG 2019-10-06 15:52 80M SSB HF5EW
2. HF50DP 2019-10-06 16:29 80M SSB HF5EW
3. HF50SW 2019-10-06 16:32 80M SSB HF5EW
4. HF50BB 2019-10-06 16:48 80M SSB HF5EW
5. HF50BB 2019-10-07 06:28 80M SSB HF5EW