DO2FN - 3 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50BB 2019-10-06 16:48 80M SSB DO2FN
2. HF50SW 2019-10-06 16:56 80M SSB DO2FN
3. HF50DP 2019-10-06 17:12 80M SSB DO2FN