DK7JL - 3 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50DP 2019-10-09 17:09 80M SSB DK7JL
2. HF50DP 2019-10-15 16:13 80M CW DK7JL
3. HF50BG 2019-10-16 20:34 80M SSB DK7JL