DK2CF - 4 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50DP 2019-10-04 17:26 80M SSB DK2CF
2. HF50BG 2019-10-05 16:50 80M SSB DK2CF
3. HF50SW 2019-10-07 06:40 80M SSB DK2CF
4. HF50BB 2019-10-07 06:42 80M SSB DK2CF