DJ8CR - 2 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50BB 2019-10-07 18:07 80M CW DJ8CR
2. HF50BG 2019-10-16 18:50 80M CW DJ8CR