DJ2AX - 6 QSO's

Gratulujemy dyplom zdobyty!

Podaj tekst do wydrukowania na dyplomie. (Put text to print on the diploma)


1. HF50SW 2019-10-12 16:44 80M SSB DJ2AX
2. HF50DP 2019-10-12 16:47 80M CW DJ2AX
3. HF50BB 2019-10-14 07:02 40M PSK31 DJ2AX
HF50BB 2019-10-14 07:56 40M PSK63 DJ2AX
4. HF50BB 2019-10-14 15:39 80M SSB DJ2AX
5. HF50DP 2019-10-16 17:28 80M SSB DJ2AX
6. HF50BG 2019-10-16 18:16 80M CW DJ2AX